MESAFELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bir taraftan “Köprülü Veysi Paşa Mah. 1619 Sk. No:1 Efeler/Aydın” adresinde mukim Diffini Bilişim Hizmetleri Yazılım Ve Tasarım Geliştirme Şirketi (Bundan sonra ” Diffini” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (——) adresinde mukim,  (—-) T.C Numaralı (—) (Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarla anlaşmaya varılmıştır.

TANIMLAR

Sözleşmede kullanılan bazı teknik terimlerin tanımlarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Yönetim paneli: Web sitesinin güncellenmesine yönelik içerik/fonksiyon çalışmalarının yürütüldüğü, şifreli giriş gerektiren ve yetkilendirme sistemi ile işleyen web tabanlı platform.
 • Veritabanı: Web sitesi içeriğinin, kayıtlı üye bilgilerinin bir arada tutularak yönetildiği web tabanlı platform.
 • Banner: Web sitesi üzerinde yer alan ilan panoları
 • Flash Banner: Web sitesi üzerinde yer alan hareketli ve animasyonlu ilan panoları
 • Cookie: Ana bellekte saklanmak üzere web sitesi kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları.
 • Pop-up: Web sitesi üzerinde, önceden tanımlı bağlantılara tıklandığında, ilgili web sayfasının ayrı bir pencerede açılması.
 • HTML: İnternet üzerinde web sayfası oluşturmaya yarayan yazılım dili
 • Test IP/Adres : Web sitesi üzerinde yapılacak değişikliklerin, web ortamına atılmadan önce gözlemlenebilmesi için sadece proje ekibince takip edilen web ortamı
 • Windows Servisler: Sistemin çeşitli ihtiyaçlarına cevap veren, web sitesinin çalışması için gerekli olan sunucu üzerinde çalışan Windows uygulamalardır.
 • İçerikler: Web sitesinin içerisinde bulunan çalışanların yararlanması için hazırlanmış olan Word, Excel, Pdf, resim dosyaları gibi içeriklerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ proje hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Diffini tarafından hazırlanması ve yayınlanması hizmetini kapsamaktadır.

MÜŞTERİ YÜKLÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazılı dokümanlarını (logo, hakkımızda yazısı gibi.) kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden DİFFİNİ  sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ, DİFFİNİ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DİFFİNİ’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, projenin alt kısmında “Diffini” ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DİFFİNİ ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, proje şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan DİFFİNİ sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veri tabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan DİFFİNİ sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ, oluşturulacak proje için bir sorumlu atayacaktır ve proje ile ilgili gerekli tüm bilgiler, proje ihtiyaçları sorumlu kişi tarafından yanıtlanacaktır. Müşteri gerekli bilgileri zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden DİFFİNİ’yi sorumlu tutamaz.

MÜŞTERİ, proje açık yayıma geçtikten sonra, güncellemeleri, içerik girişleri, resim ve video girişlerini sisteme giriş yapmakla yükümlüdür.

DİFFİNİ ’NİN HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DİFFİNİ, Müşterinin proje yönetimleri için ihtiyaç duyduğu web yazılımını hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

DİFFİNİ, Müşteriye sağlamakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 72 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veri tabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 4 işgünü içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

DİFFİNİ, Müşteri tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veri tabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme bütünleşmiş edeceğini beyan eder.

DİFFİNİ, Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

DİFFİNİ, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının Müşteriye ait olduğunu kabul eder.

DİFFİNİ, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesinin yedek alınmış son formatını yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

Proje bedeli ve Yazılım Bakım Destek Hizmeti bedellerinin toplamı ………..TL + KDV’dir.

Toplam bedelin %40’ı olan …………… TL sözleşme tarihinde (…./…./…..), %40’i olan …….. TL proje test sunucusunda açıldığında, diğer kalan %20’lik bedel ve KDV olan ………….. TL ise proje tamamlandığında alınacaktır.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, DİFFİNİ taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli yazılım yenileme masrafları (veri tabanı, hosting), Yazılım Bakım/Destek Hizmeti alınmadığı taktirde site askıya alınacak, 90 gün sonra website sistemden tamamen silinecektir.

PROJE SÜREÇLERİ

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların toplam iş süreçleri aşağıda belirtilmiştir;

 • Analiz Süreci: … iş günü
 • Tasarım ve Yazılım Geliştirme Süreci: …. iş günü
 • Test Süreci: …. iş günü

Proje ………………….. tarihinde başlanacak ………………… tarihinde tamamlanacaktır. Proje isteklerine ve değişiklikler, sonradan çıkabilecek ek geliştirmeler göz önünde tutularak projenin bitiş tarihi 15 iş günü uzayabilecektir.

GİZLİLİK

DİFFİNİ, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin yürürlüğünün her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra süresiz olarak, Müşteriden elde ettiği/edeceği teknik bilgi ve teknoloji dâhil, gizli olduğu bildirilmiş olsun olmasın her türlü müşteri, kişi, bilgi, belge, kayıt ve çıktıları gizli tutacağını ve üçüncü şahıs ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, işbu Sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslerini kanuni ikametgâh olarak kabul ederler. Vaki olacak adres değişikliği, diğer tarafa Noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılır.

TARAFLARIN İLİŞKİSİ

Taraflar, birbirinden bağımsızdır. Bu sözleşme, taraflar arasında işbirliği dışında başka bir şekilde ortaklık veya acentelik türünde bir ilişki yaratmaz.

YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Aydın (Efeler) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu “12” maddeden ibaret Sözleşme onaylandığı/imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşmede yapılacak değişiklikler yazılı olmak ve tarafların yetkililerince imzalanmak kaydı ile hüküm ifade edecektir.

small_c_popup.png

Formu doldurun